ایونت بین

ایونت بین چیست؟

آقای پورمند برگزار کننده ی یک رویداد است.قبل از روز رویدادش برای او موارد زیادی مثل طراحی یک کارت دعوت ارسال آن به شرکت کنندگان و اطلاع به آن ها برای شرکت در رویداد اهمیت دارد.همینطور او در رویدادش مراحل پذیرش کنترل ورود و خروج افراد یا حضور غیاب آن ها و داشتن اعتبار عصرانه یا شام و یا گرفتن و نگرفتن پک های تبلیغاتی توسط شرکت کنندگانش برایش مهم است.اما چون همیشه از روش های قدیمی و کاغذی استفاده میکند در کنترل رویداد و یا نظم دهی به شرکت کنندگان .. و یا نداشتن آمار دقیق از آن ها و در نتیجه محاسبه ی مخارج و هدر رفتن بخش زیادی از آن به مشکل میخورد.
آقای پورمند که از زحمات زیاد برگزاری یک رویداد خسته شده است به دنبال یک راه حل جدید میگردد.. او با ایونتبین آشنا میشود.ایونتبین تمام نیاز های او را بر طرف میکند مثل دعوت از افراد و تبلیغات پیش از رویداد .. کنترل سالن وچک کردن تمام مواردی که برایش مهم است شامل پذیرش ..کنترل ورود و خروج.. حضور و غیاب (کارگاه های آموزشی) .. داشتن اعتبار عصرانه یا غذا و اینکه هر نفر چ غذایی سفارش داده است یا هر موردی با قابلیت بررسی.

اینکار توسط متخصصان ایونتبین حاضر در محل و فقط به وسیله ی یک گوشی هوشمند و کارت هوشمندی که برای شرکت کنندگان ارسال شده است انجام میشود.
و در آخر هم آقای پورمند با وارد شدن به پنل شخصی خود که مخصوص رویدادش است آمار لحظه به لحظه ی تمام موارد را میتواند ببیند تا در مورد خرج و مخارج خود را برای رویداد های بعدی و نحوه ی برگزاری رویدادش به نتیجه ی کاربردی بهتری برسد.
علاوه بر همه ی این ویژگی ها ایونتبین برای برقراری ارتباط بهتر میان برگزار کننده و شرکت کننده و ایجاد حس صمیمت و رضایت در آن ها از ویژگی هایی مثل ارسال پیامک خوش آمد یا نشان دادن آنلاین وضعیت رویداد و یا سالن و … استفاده میکند و أن ها را بصورت کاملا رایگان در اختیار برگزار کننده قرار میدهد.

حالا هم تنها کاری که آقای پورمند برای استفاده از ایونتبین می کند ارسال یک فایل اکسل از شرکت کنندگان به متخصصان ایونتبین است.
او از زمانی که از این سیستم برای رویدادهایش استفاده میکند هزینه های حین برگزاری را به حداقل رسانده و به راحتی روی صندلی خود مینشیند و همه کار ها را با خیال جمع به این سامانه ی قدرت مند میسپارد.

آیا شما هم از ایونت بین میخواهید استفاده کنید؟
به سایت این سامانه مراجعه فرمایید  http://eventbin.ir/